top of page

Onderwijs is de sleutel voor vermindering van de zorgkosten

Oproep aan minister: 'Onderwijs heeft sleutel stijgende zorgkosten in handen'

De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten ligt niet bij de zorg, maar bij het onderwijs.

Een gezondere leefstijl kan veel klachten voorkomen en preventie zou daarom in het onderwijs verankerd moeten worden. Dat staat in een opiniestuk in het FD, dat is ondertekend door 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici.

 

De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde half juni in een rapport dat de zorguitgaven, bij ongewijzigd beleid, de komende 20 jaar verdubbelen. De raad adviseert in het rapport om meer in te zetten op preventie.

De opstellers van het opiniestuk wijzen hiervoor naar het onderwijs. Nu is er op scholen vaak projectmatig aandacht voor, bijvoorbeeld met projecten als De Gezonde School of Jongeren Op Gezond Gewicht. Maar de schrijvers zouden het graag permanent verankerd zien in lessen.

 

Geestelijke gezondheidszorg

Vooral in de preventie van psychische ziekten zou veel winst te behalen zijn.

De kosten van de geestelijke gezondheidszorg zijn volgens het RIVM naar verwachting in 2060 vervijfvoudigd. Relatief veel zorg wordt besteed aan lichte en matige klachten.

 

"Als kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich eenmaal met klachten melden in de zorg, zijn we te laat", schrijven de opstellers van het stuk. Ongeveer 75 procent van de psychische ziekten ontstaan volgens hen voor het 25ste levensjaar. "Dat maakt de school dé plek om te leren wat belangrijk is voor je mentale ontwikkeling."

 

Zo kunnen meer bewegen, meditatie en mindfulness beschermen tegen stress en psychische klachten. "Als we er voorzichtig van uitgaan dat we met de juiste preventie ten minste 2,5 procent van de psychische ziektelast kunnen voorkomen, zou dit een half miljard euro per jaar aan zorgkosten besparen."

 

Curriculum

Het kabinet is bezig met het vernieuwen van het curriculum, de verplichte lesstof voor alle Nederlandse leerlingen. In de adviezen hiervoor staat dat bewegen en sport onderdeel moeten zijn van die verplichte lesstof op basisscholen. Volgens de opstellers van het opiniestuk is dit een "gouden kans" om dit leergebied uit te bereiden met de onderwerpen voeding, ontspanning, slaap, seksualiteit en onderwijs over middelen als alcohol en drugs.

 

Ook in het mbo, hbo en op de universiteiten moet volgens hen structureel worden ingezet op preventie.

Bron: NOS

bottom of page