top of page

Wat gaat er vaak mis bij de aanschaf van een leersysteem?

IQ-Totaal

Organisaties gaan steeds vaker over op digitaal aanbieden van opleidingen. Meestal wordt in eerste instantie gekeken naar software die als een dienst wordt aangeboden (Software as a Service, SaaS). Voordelen van SaaS zijn onder andere het gebruikersgemak, het feit dat upgrades makkelijker te realiseren zijn en dat het implementatieproces sneller gaat. Echter, nadelen zoals angst voor een gebrek aan service, de onmogelijkheid om de software aan de eigen situatie aan te passen en zorgen over veiligheid en privacy, zorgen ervoor dat lang niet iedere organisatie overgaat op SaaS. Vaak wordt dan maar gekozen voor een offline pakket of een “open source” pakket waar de nadelen en/of kosten pas achteraf pijnlijk zichtbaar worden. IQ4Learning helpt u graag om deze denkbeeldige nadelen van SaaS het hoofd te bieden.

 

Er zijn veel vragen die niet altijd volledig beantwoord kunnen worden, soms zijn er ook onderwerpen waar helemaal niet aan wordt gedacht. Om de 10 meest gestelde vragen of onderwerpen te belichten heeft IQ4Learning ze voor u op een rij gezet.

 • Hebben we een implementatieplan nodig, of heeft de leverancier dit?

  Uiteraard heeft IQ4Learning een implementatieplan, een plan is noodzakelijk voor de managementondersteuning, de samenstelling van het implementatieteam, de scope, het tijdspad, de stappen en doelstellingen. Het is echter van groot belang dat het u het fundament bepaald waarop de software stevig kan worden uitgebouwd. IQ4Learning helpt u graag, om samen met u, een plan aan uw wensen aan te passen.

 • Als een (nieuw) leerplatform moet worden aangeschaft, wil iedereen daar graag een mening over geven. Begrijpelijk, er moet een juiste keuze worden gemaakt. Ons advies: hou het team klein. De juiste samenstelling is echter wel van groot belang. Een projectleider, een systeembeheerder, lijn- en stafmanager(s), een directeur, een communicatiedeskundige en trainers moeten deel uitmaken van dit team.

 • Zal iedereen de nieuwe software direct omarmen?

  Onze ervaring is “Nee”. Een nieuw systeem betekent verandering. Daar is standaard weerstand tegen. Dit betekent dat veel aandacht aan verandermanagement geschonken moet worden. IQ4Learning helpt u graag om dit in goede banen te leiden.

 • Moet functionaliteit belangrijker zijn dan gebruiksgemak? Nee, om e-learning of een nieuw leersysteem te laten slagen is acceptatie nodig van de gebruiker. Medewerkers rekenen er juist op dat software het werkzame leven gemakkelijker maakt en dat er intuïtief mee te werken is. Onze ervaring is dat alles valt of staat met de acceptatie van de gebruiker.

 • Moet je vanaf het begin van de implementatie alle bestaande processen automatiseren? Nee, moderne technologie biedt de mogelijkheid om processen te herontwerpen en verbeteren. Echter, vaak vraagt dit maatwerk, meer geld en tijd. Natuurlijk is het verstandig om verouderde, inefficiënte processen direct aan te pakken.

 • Gaan we zelf e-learning ontwikkelen of kopen we e-learning in?

  Bij IQ4Learning heeft u de mogelijkheid om uw eigen e-learning te ontwikkelen. Heeft u liever dat dit voor u wordt gedaan, dan kunnen wij dit volledig voor u uit handen nemen. Heeft u bestaande e-learning? dan kan dit in bijna alle gevallen rechtstreeks in “IQ-Totaal” van IQ4Learning worden geladen.

 • Zijn alle HR-systemen makkelijk te integreren met IQ Totaal van IQ4Learning?

  Elk HR-systeem kunnen we laten communiceren met IQ Totaal. Soms zorgt de integratie met uw uniek systeem voor een integratie-uitdaging. Zorg dat vroegtijdig bekend is welke integratieproblemen of (on)mogelijkheden er spelen en reserveer daar tijd, geld en middelen voor. U zult zien dat dit dubbel en dwars wordt terugverdiend.

 • De beveiliging van content, HR-data en medewerkers, is dat het probleem van de leverancier?

  Nee, beveiliging is een taak van iedereen. HR werkt daarbij samen met IQ4Learning, IT en juridische zaken, om de eisen omtrent beveiliging vast te stellen. Daarnaast moet aandacht zijn voor een cultuur waarin medewerkers zich bewust zijn van risico's en deze vermijden.

 • Hoe worden testen uitgevoerd en wie moet dat doen?

  Testen is een teamsport. Er moet op technische én op functionele aspecten getest worden. IQ4Learning neemt de technische testen voor haar rekening. De functionele testen kunt u zelf, of samen met IQ4Learning uitvoeren.

 • Is training nodig voor het gebruik van IQ Totaal?
  Training is altijd nodig. Er moet echter rekening gehouden worden met de behoeften van gebruikers. Iedere gebruiker heeft andere behoeften. In een training wordt tevens benadrukt wat het voordeel van deze nieuwe software en methode voor iedere specifieke gebruiker is.
  IQ4Learning, verzorgd gratis, een 2 daagse training voor 5 gebruikers (superusers of beheerders) bij u op locatie. Afhankelijk van uw wensen kunnen verdieping trainingen worden gegeven voor beheer, creatie en reporting functionaliteiten.

IQ4Learning kan u hierbij helpen.

 

Wilt u meer informatie over onze werkwijze?

Kijk dan verder op onze website www.iq4learning.com 

of neem persoonlijk contact met ons op door te bellen naar: 073 - 82 00 322 

bottom of page