top of page

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van IQ4Learning, gevestigd in Papendrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74827332 (hierna: ‘IQ4Learning). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens IQ4Learning mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de IQ4Learning-website bezoeken of gebruiken.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVEN

  1. IQ4Learning verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

   1. zich inschrijft voor een evenement of een andere activiteit die IQ4Learning aanbiedt;

   2. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van IQ4Learning;

   3. een formulier invult voor enige IQ4Learning-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met IQ4Learning op te nemen.

  2. IQ4Learning verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

   1. naam;

   2. voornaam;

   3. adres;

   4. e-mailadres;

   5. telefoonnummer;

   6. leeftijd;

   7. geslacht.

  3. IQ4Learning kan deze gegevens gebruiken om:

   1. verzoeken van u in behandeling te nemen;

   2. u in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q. namens IQ4Learning;

   3. de dienstverlening aan u te verbeteren;

   4. de website van IQ4Learning te optimaliseren;

   5. contact met u op te nemen of te onderhouden;

   6. een aanvraag voor een dienst van IQ4Learning aan u in behandeling te nemen.
     

 2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

  1. U kunt contact opnemen met IQ4Learning via info@iq4learning.com voor:

   1. meer informatie over de wijze waarop IQ4Learning persoonsgegevens verwerkt;

   2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

   3. inzage in de persoonsgegevens die IQ4Learning met betrekking tot u verwerkt;

   4. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door IQ4Learning.
     

 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

  1. IQ4Learning zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

  2. IQ4Learning zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
    

 4. DERDEN

  1. IQ4Learning zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of IQ4Learning daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
    

 5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

  1. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

bottom of page