top of page
Onderwijs

Blijf leren!
Dat is het motto van de overheid en wordt steeds meer omarmd door de maatschappij.

 

Leraren investeren graag in hun kennis en kunde. Immers Onderwijsinstellingen, leerlingen en hun ouders hebben baat bij een deskundige leraar en passend onderwijs.

IQ4Learning biedt gestandaardiseerde online trainingen aan die als doel hebben de deskundigheid van leraren m.b.t. specifieke onderwerpen en voor passend onderwijs verder te bevorderen.

De online trainingen bestaan uit video’s en/of E-books en worden afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt hiervan een CRKBO certificaat afgegeven. 

 

Speciaal voor het onderwijs heeft IQ4Learning een aantal aantrekkelijk opties.

  • Wet Beroep Leraar en Lerarenregister

Met ingang van 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister officieel van kracht.
In het lerarenregister (dat eigenlijk een soort digitaal portfolio is) houd je als leraar bij wat jij aan professionalisering hebt gedaan.
IQ4Learning helpt je daarbij met gestandaardiseerde trainingen op het gebied van deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten voor Leraren.
IQ4Learning heeft 4 actuele trainingen geselecteerd die deel uitmaken van je dagelijkse praktijk

 

Deze trainingen zijn door de registercommissie van het Lerarenregister gevalideerd en leveren je niet alleen de kennis op om je als professional nog beter te profileren, maar óók registeruren en een officieel CRKBO-certificaat.


Alle trainingen zijn los te bestellen, maar zijn ook verkrijgbaar in abonnementsvorm. In de abonnementsvorm maken de hierboven genoemde trainingen onderdeel uit van een pakket van 25 didactische trainingen.


Interesse in onze abonnementsvorm? klik hier

  • Maatwerk

IQ4Learning is daarnaast gespecialiseerd in het maken van maatwerk e-learning oplossingen.
Wat is hierbij de connectie met het onderwijs?

 

Het onderwijs maakt veelal gebruik van softwarepakketten zoals Magister, Google Classroom, Klassen Management etc. Uit gesprekken met scholen is gebleken dat de roep om hulp bij het gebruik van dit soort softwarepakketten groot is.
 

Het maken van maatwerk oplossingen kan hierbij uitkomst bieden. IQ4learning brengt de specifieke uitdagingen in beeld waarmee de leraren in hun dagelijkse praktijk te maken hebben en maakt hier samen met u maatwerk oplossingen voor.
 

Geïnteresseerd in deze maatwerk oplossingen? klik hier 

bottom of page