top of page

E-learning blijft groeien

E-learning blijft groeien

Online leren neemt bij 80 procent van de Nederlandse top MKB en grootbedrijven een voorname plaats in bij de opleidingsmix. Bijna de helft van de bedrijven die e-learning toepassen, geeft aan daar nog meer in te gaan investeren. Dat stelt onderzoeksbureau NIDAP op basis van onderzoek onder 450 organisaties.

Het lijkt erop dat e-learning de bedrijven goed bevalt, want slechts 3,4 procent geeft aan dat het e-learning budget weer zal gaan dalen. Het aanbod van e-learning wordt daarnaast steeds groter, en e-learning wordt toegankelijker.  Acceptatie door werknemers is geen issue, stelt NIDAP.

Flexibel
Bedrijven besparen gemiddeld bijna een kwart van de totale opleidingskosten. Maar redenen om e-learning in te zetten gaan verder dan kosten- en tijdsbesparing. Organisaties geven aan de flexibiliteit te waarderen. Zo zijn ze niet alleen tevreden over de flexibiliteit wat betreft tijd en plaats, maar ook waarderen ze dat opleidingen en trainingen makkelijker aangepast kunnen worden.

Maatwerk
Er wordt meer maatwerk e-learning ingezet dan standaard e-learning pakketten. De onderwerpen die daarbij behandeld worden variëren van veiligheid, compliance, applicatietrainingen tot en met bedrijfsintroductie, verandertrajecten en strategie.

Het kan zijn dat uw bedrijf nog niets met e-learning / blended learning doet of dat u niet goed weet wat dit voor uw bedrijf kan betekenen.
Herkent u zich in het volgende?

  • Onvoldoende borging van kennis in de eigen organisatie.

  • Alléén klassikaal opleiden.

  • Gedigitaliseerde handboeken of gedigitaliseerd bestaand opleidingsmateriaal dat doorgaat onder de naam “e-learning”.

  • U weet niet goed waarom een opleidingsoplossing, zoals “blended learning”, kan bijdragen tot een betere bedrijfsvoering.

  • U investeert veel geld in de opleiding van uw personeel, maar hoe kunt u er nu voor zorgen dat dit beter, goedkoper, flexibeler en efficiënter kan.

  • Onvoldoende inzicht in leereffect en rendement.

  • U heeft nog niet geïnvesteerd in een leersysteem of u weet onvoldoende af van het aanbod aan leersystemen.

  • U bent op zoek naar een systeem dat beter op uw behoefte is afgestemd.

 


IQ4Learning kan u hierbij helpen.

Wilt u weten op welke wijze?

Neem dan persoonlijk contact met ons op door te bellen naar: 073 - 82 00 322 of via ons contactformulier.

bottom of page