top of page

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

FAQ - de meest gestelde vragen bij IQ4Learning

Is onlineleren wel effectief?

Een van de meest voorkomende tegenargumenten van online leren is dat het onvoldoende effectief zou zijn.

 

Wat is ‘effectief leren’ precies?

Volgens het onderzoek van CIPD/Cornerstone OnDemand uit 2013 is 85% van de organisaties van mening dat:

 

  1. Online leren het niet mogelijk maakt om kennis over te dragen én te waarborgen voor de lange termijn.

  2. Vaardigheden niet op afstand of via een beeldscherm kunnen worden aangeleerd. Met andere woorden, ‘online softskills’ zijn een mythe.

  3. De kwaliteit van zowel de diverse online leerplatformen, als de online trainingen nog niet hoog en overtuigend genoeg zijn.

 

De feiten

De belangrijkste reden van de hardnekkige overtuiging dat online leren niet efectief is, is de matige kwaliteit van de eerste online trainingen en leerplatforms. Daarnaast zorgt het volgen van klassikale trainingen regelmatig voor een ‘gevoel van voldoening’ bij deelnemers. Terwijl dat niet per definitie wil zeggen dat ze voldoende kennis tot zich hebben genomen.

 

Wanneer je online trainingen en de resultaten die daarmee worden behaald analyseert, zal blijken dat online trainingen juist een positief rendement hebben, namelijk:

  1. Bij online trainingen wordt kennis op effectievere wijze overgedragen dan bij klassikale trainingen . Door middel van vragenlijsten en een assessment na afloop van een training is het redelijk eenvoudig om het verschil tussen beide leervormen vast te stellen.

  2. Vaardigheden kunnen wel degelijk worden getraind met behulp van een webcam, microfoon, het terugkijken van opnames en commentaar van anderen. Een combinatie met een klassikale training, ook wel ‘blended learning’ genoemd, levert over het algemeen de beste resultaten op wat betreft het trainen van vaardigheden.

  3. De kwaliteit van online leerplatformen hebben de laatste jaren een flinke impuls gekregen. Online trainingen worden tegenwoordig aangeboden als ‘Software-as-a Service’ en kunnen zowel vanaf een desktop, laptop, smartphone, als tablet worden gevolgd. Wat betreft de kwaliteit van online trainingen is een behoorlijke slag gemaakt, alhoewel nog steeds een omvangrijk aanbod van inferieure trainingen in omloop is.

 

Hoewel nog altijd diverse verbeteringen mogelijk zijn, heeft de praktijk inmiddels wel uitgewezen dat werknemers op effectieve wijze kennis en vaardigheden kunnen leren.

Bovendien kan de software achter online trainingen inzichtelijk maken wat het leerrendement is en kunnen werkgevers bijvoorbeeld met behulp van een aanvullende klassikale training bijsturen waar dat nodig is.

Past onlineleren wel bij onze organisatie?

Een vaak gehoord argument is dat online leren niet bij de organisatie past.

De leeftijd en het gebruik van bestaande systemen zijn daarvoor enkele pijnpunten.

 

Online leren: een kwestie van leeftijd?

Een veelgehoord bezwaar tegen online leren binnen een organisatie is de overtuiging dat de (meeste) medewerkers niet zijn opgegroeid met computers. Veel managers en directeuren in HR en andere disciplines denken dan ook dat er veel weerstand zal zijn tegen het volgen van online trainingen.

 

De feiten

Tegenwoordig zijn veel online leerplatformen ingericht als een smartphone: strak design, intuïtief en bovenal gebruiksvriendelijk.

Instructies of handleidingen behoren tot het verleden en de praktijk heeft al vaak bewezen dat zelfs 50-plussers zonder moeite online trainingen volgen.

Eventuele weerstand van werknemers ten opzichte van onlineleren is namelijk vooral het gevolg van een onvoldoende soepel implementatieproces.

Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat zij voldoende uitleg, begeleiding en inspraak krijgen is de kans groot op een succesvolle implementatie!

 

Online leren: geschikt voor bestaande systemen?

Een andere reden waarom sceptici van mening zijn dat online trainingen niet bij hun organisatie passen, is de overtuiging dat hun bestaande ICT-systemen en/of softwarepakketten hier niet op aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan verouderde computers of een eigen Learning Management System (LMS), waarvoor een online leerplatform niets meer dan een alternatief is.

Een online leerplatform wordt daardoor regelmatig gezien als een nieuw softwarepakket dat waarschijnlijk een hoop tijd, geld en energie zal kosten om te implementeren.

 

De feiten

Tegenwoordig worden vrijwel alle online leerplatforms aangeboden als ‘Software-as-a-Service’. Dit houdt in dat een organisatie geen software hoeft te installeren en te onderhouden op de eigen servers, maar in plaats daarvan draait de software op de servers van de aanbieder. Via een aparte website of door de servers van beide partijen met elkaar te verbinden krijgen medewerkers eenvoudig toegang tot het online leerplatform van hun organisatie. Dit betekent dat:

  • Er geen afwijkende of nieuwe systeemvereisten zijn met betrekking tot de computers van de organisatie. Een internetverbinding is al voldoende.

  • Het niet nodig is om software te installeren of bestaande ICT-systemen aan te passen.

  • Onderhoud van het online leerplatform verzorgd wordt door de aanbieder, niet door de afnemer.

Een online leerplatform vormt daarnaast juist een uitstekende aanvulling op een LMS. Immers, binnen een LMS kan nauwkeurig worden bijgehouden hoeveel online trainingen zijn gevolgd en in hoeverre deze kunnen aansluiten op een klassikale training (in het geval van ‘blended learning’).

 

Online trainingen juist een kans om de organisatie te moderniseren

Een bekende uitspraak van Bill Gates is dat organisaties slechts twee keuzes hebben: “Innovate or die”. In vrijwel iedere markt onderscheiden de succesvolste spelers zich door een hoge mate van innovatie en modernisering, terwijl bedrijven die vast blijven houden aan oude gewoontes en werkwijzen langzaam afglijden. Het implementeren van online trainingen is dan ook een prima gelegenheid om de organisatie verder te moderniseren en intrede te laten doen in een tijd waarin steeds meer processen digitaal plaatsvinden.

 

25% minder opleidingsuitgaven

Grote organisaties besparen gemiddeld een kwart op de totale opleidingsuitgaven. In de zorgsector is dat ongeveer 20%. De dienstverlening heeft het meeste voordeel van alle branches. Daar loopt de besparing op tot boven de 40% (NIPDAP)

Is onlineleren wel effectief
bottom of page