top of page

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

FAQ - de meest gestelde vragen bij IQ4Learning

Is onlineleren te individueel?

Een tegenargument dat vaak genoemd wordt, heeft betrekking op de individualiteit van online leren en dat dit als nadelig wordt ervaren voor het leerproces.

 

Is individueel leren überhaupt wel een nadeel?

Veel sceptici zijn van mening dat alleen face-to-face leren effectief is, omdat mensen alleen dan van elkaar kunnen leren.

Online leren is in hun ogen te saai, eenzaam, onpersoonlijk en niet uitdagend. Plus, te generiek, ondanks dat medewerkers verschillende instapniveaus hebben.

 

De feiten

Online trainingen worden in de basis inderdaad individueel gevolgd door medewerkers. Maar is dat eigenlijk wel een nadeel? De realiteit is in ieder geval dat deze overtuiging vrijwel alleen te horen is bij HR-medewerkers of directie, maar zelden onder de gebruikers zelf. In tegenstelling tot klassikale trainingen is het bij een online training mogelijk om met zogenaamde ‘adaptieve leerpaden’ te werken. Bij dit principe krijgen deelnemers die op een lager instapniveau zitten extra lesmateriaal ter beschikking, zodat zij bij aanvang van de klassikale training op hetzelfde niveau zitten als deelnemers met een hoger instapniveau.

Ook hier is het belangrijk hoe de organisatie een online leerplatform implementeert. Online leren vervangt geen klassikale training, maar is er eerder een aanvulling op.

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld in een online training alvast wat oefeningen doen die in de klassikale training worden besproken. Of zij kunnen na afloop van de klassikale training de online training als naslagwerk gebruiken om de geleerde kennis nogmaals tot zich te nemen.

bottom of page