top of page

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

FAQ - de meest gestelde vragen bij IQ4Learning

Wat is Blended learning?

Laten we beginnen met de definitie van 'blended learning'.

Deze leermethode combineert verschillende on- en offline leeroplossingen. Zo ontstaat een mix van standaard klassikale training en e-learning. De cursist staat daarin centraal. Bijvoorbeeld een combinatie van een online theorie training en een bedrijfsspecifieke case. Zo kan de cursist de net geleerde theorie meteen in de praktijk toepassen.

 • Super betrokken cursisten

Het blijft moeilijk om betrokkenheid van cursisten te creëren. Maar je kunt je voorstellen dat hun betrokkenheid hoger wordt als cursisten de situatie herkennen en de stof beter begrijpen. In een blended aanpak kan de lesstof in verschillende contentvormen worden aangeboden. De cursist kan deze dan tot zich kan nemen op de manier die het beste bij hem past.

Een voorbeeld: tijdens een klassikale training wordt de stof uit het cursusboek uitgelegd met tekst en beeld. Ook hebben cursisten de slides op papier. Na afloop kunnen ze de presentatie online terugkijken, aanvullende informatie vinden én een test over de behandelde stof maken.

In een blended leertraject wordt dezelfde informatie dus op afwisselende manieren, via verschillende media overgebracht. Hierdoor is de kans groter dat de cursist de kennis begrijpt en onthoudt.

 • Verschillende cursisten, verschillende leerstijlen
  Iedereen leert op een andere manier. De één onthoudt het beste als hij iets ziet.  De ander wil het horen en de derde leest liever. Veel mensen leren het meeste van uitvoeren in de praktijk.
  Helaas kun je niet iedereen tevreden houden. Maar met verschillende leeroplossingen wordt de stof wel voor iedereen zo begrijpbaar mogelijk gemaakt. Zo is de kans het grootste dat alle cursisten op een gelijk kennisniveau komen.

  Of je het nu hebt over online trainingen of klassikale trainingen; blended learning is een aanvulling op beide vormen van leren. Met deze leermethode kom je tegemoet aan de leervoorkeur van verschillende medewerkers. Het leerproces kan op verschillende manieren beter worden afgestemd op de behoefte van de cursist. 
  Twee voorbeelden:

  • Een deel van de cursus als e-learning aanbieden. Hierdoor kunnen cursisten op hun eigen tempo door de stof heen. Je kunt hier een adaptieve leertrajecten van maken waarin de cursist pas door kan naar het volgende onderdeel als hij  de stof begrepen heeft. Vindt het online gedeelte plaats voorafgaand aan het klassikale gedeelte? Dan weet je zeker dat iedere cursist aan deel 2 begint met dezelfde basiskennis. Daarin wordt de stof dan verder uitgediept.

  • Een trainer kan van tevoren peilen wat het kennisniveau van de groep is. Hierdoor kan hij gericht tijd besteden aan vragen, behoeften en veel voorkomende problemen oplossen.

 • De trainer kan bijsturen en aanpassen tijdens het blended leertraject
  Als je de leeractiviteiten bijhoudt in een 'Learning Content Creation Management System' (LCCMS), kun je resultaten rapporteren. Hierdoor kunnen trainers zien hoe cursisten vorderen, waar ze vastlopen en hoe zij scoren op bepaalde modules. Dit geeft waardevolle feedback. Trainers kunnen daar leertrends in signaleren. Maar het continu monitoren zorgt er ook voor dat de trainer cursisten kan bijsturen als dat nodig is.
  Naast het bijsturen van de cursisten, kan de trainer de inhoud ook aanpassen waar het nodig is. Hij heeft inzicht in hoe de cursisten door stof heen gaan en kan experimenteren met verschillende leervormen. Daardoor weet hij altijd of bepaalde onderdelen wel of juist niet goed werken. Dit kan hij makkelijk aanpassen. Bijvoorbeeld met extra informatie, door andere leervormen of andere toetsingsmethodes in te zetten. De continue monitoring en de mogelijkheid om bij te sturen maakt de training effectiever.

 • Verbeterde en altijd consistente feedback
  Het gebruik van blended leermethodes levert veel verschillende feedback op. Wij bedoelen daarmee zowel feedback op de inhoud en kwaliteit van de training als op het leerproces. Deze verschillende feedback is heel waardevol voor cursisten, de trainer en natuurlijk de organisatie.
  De HR-afdeling kan aan de hand van deze feedback bepalen of de resultaten in lijn zijn met de doelstelling. Wat kan er verbeterd worden? Hoe kan de gebruikerstevredenheid omhoog?
  De trainer kan analyseren waar zijn cursisten behoefte aan hebben. Maar hij kan ook elke cursist persoonlijke feedback geven. Aan de andere kant kan de cursist ook terugkoppeling geven aan de trainer. Hierdoor kan het leerproces continu worden geoptimaliseerd.

 • Het maakt leren leuk!
  Bij leren draait het uiteindelijk maar om één ding.  Leren moet leuk zijn om effect te hebben! Steeds vaker zetten trainers entertainende elementen in tijdens trainingen. Denk aan GIFjes, cartoons of filmfragmenten. Zo kun je in een salestraining een fragment van de film The Wolf of Wall Street gebruiken om het klantgedrag te analyseren. Entertainende elementen verhogen de betrokkenheid van de cursist. En dat komt het leerproces weer ten goede.

  Onder entertainende elementen verstaan we ook het afwisselen van traditionele leerstof met meer interactief materiaal. Bijvoorbeeld een Prezi-presentatie in plaats van een simpele Powerpoint-presentatie. Online zijn elementen als gamification en social learning opties. Denk aan levels die je als cursist moet behalen of badges verdienen. Dit geeft een spelgevoel wat het fanatisme onder de cursisten aanwakkert. Daarnaast is het belangrijk dat de cursist zelf de regie over zijn ontwikkelingen in handen heeft. Door de lesstof altijd en overal beschikbaar te maken, kan de cursist een eigen schema maken. Deze flexibiliteit vergroot het leerplezier.

Blended learning is niet meer weg te denken uit effectieve organisaties

bottom of page