top of page

Gebruik e-learning is vrijwel verdubbeld in de afgelopen vijf jaar

e-learning bijna verdubbeld

Houten, 19 augustus 2015,

 

NIDAP Onderzoek, dat op 19 augustus 2015 is verschenen, toont aan dat de opmars van e-learning niet meer te stoppen is. Vier op de tien van de onderzochte organisaties maakt gebruik van e-learning (ruim 40%), in 2010 was dat nog maar 27% van de organisaties. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal organisaties dat e-learning gaat gebruiken de komende jaren nog verder zal toenemen tot ruim 60%. Tevens wordt een steeds groter deel van het budget dat aan opleidingen wordt besteed gereserveerd voor e-learning. Naast e-learning bij de overdracht van kennis wordt er nu ook gebruik gemaakt van e-learning voor de soft skills. Hierdoor wordt een nog breder scala aan opleidingen door middel van e-learning aangeboden.

Ria van ‘t Klooster (directeur NRTO): ‘Volwassenen die een opleiding volgen moeten dat vaak combineren met hun werk en een druk privéleven. E-Learning biedt juist deze groep de mogelijkheid om op –vrijwel- ieder gewenst moment hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. E-learning is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat de private opleiders leveren en geeft aan hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de vraag van de deelnemers zelf en de werkgevers. Door gebruik te maken van slimme en effectieve leermethoden en deze ook te combineren met klassikaal onderwijs dan wel training op de werkplek zorgen deze opleiders ervoor dat de opleiding toegankelijk is voor deelnemers’.

 

Deze resultaten sluiten aan bij eerdere onderzoeken

Ook eerdere onderzoeken laten dit zien waaronder de uitkomsten van de SEO marktmonitor (april 2015). Er is een trend waarneembaar waarin een verschuiving is van contactonderwijs naar gecombineerde vormen, zoals een deel online en een deel klassikaal. Tevens sluiten de resultaten aan op eerder onderzoek van NIDAP (april 2015) onder 3.000 deelnemers aan opleidingen. Ook daaruit bleek dat deelnemers maatwerk willen. Denk daarbij aan het volgen van een opleiding ’s avonds, online, in het weekend of op de werkplek. Paul van der Wal (directeur NIDAP): ‘De onderzoeksresultaten laten een groei van de markt zien. De toename van de groei van e-learning wijst er mogelijk op dat e-learning geen vervanging betekent van de traditionele leervormen, maar een aanvulling is’.

 

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO is de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,3 miljoen mensen, voornamelijk volwassenen, worden opgeleid en dat er € 3,4 miljard (2015) wordt omgezet. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.

terug naar nieuwsbrieven

bottom of page