top of page

Whitepaper 4 - IQ4Test

Gezondheid medewerkers

E-learning blijft groeien
Welk zintuig is, onder normale omstandigheden, het sterkst?

Heeft uw bedrijf weleens nagedacht over de gezondheid van haar medewerkers en zo ja, hoe actief is uw bedrijf op dit gebied?

  • Niet. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daar gaan wij ons als bedrijf niet in mengen

  • We hebben er als bedrijf wel eens over nagedacht, maar echte actie is op dat gebied nog niet ondernomen

  • Ons bedrijf is daar heel actief mee bezig. Wij zien ons personeel als bedrijfskapitaal en daar moet je verantwoordelijk mee omgaan

Als uw bedrijf al actief met de gezondheid van uw medewerkers bezig is, dan is dat prijzenswaardig.
Is uw bedrijf nog niet actief met het onderwerp bezig dan is het misschien in het belang van zowel uw bedrijf als uw medewerk(st)ers om er meer aandacht aan te gaan besteden.

Neem nu bijvoorbeeld een onderwerp als ‘ziekteverzuim’. Uw bedrijf kan veel aan een verbeterde gezondheidsgedachte van uw medewerkers bijdragen. Als u hiermee het ziekteverzuimpercentage omlaag brengt is dat is niet alleen in het belang van uw bedrijf, maar ook plezierig voor uw personeel.

Bekijk de volgende pagina eens: webshop
Op deze website wordt uw bedrijf een selectie van méér dan 130 hoogwaardige online trainingen aangeboden die een belangrijke rol kunnen spelen bij de gezondheid én de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.

Uw bedrijf kan hier óók het “Keurmerk gezond bedrijf” aan verbinden.

Door de aanschaf van een bedrijfslicentie verdient uw bedrijf alvast 50 punten van het totaal van 100 punten die u voor het behalen van het keurmerk nodig heeft.

Ik hoor u al denken: ‘Daar heb je weer z’n keurmerk’, maar dan bent u (nog) niet op de hoogte van het feit dat dit gezondsheidskeurmerk is ontwikkeld in samenwerking met verschillende hogescholen en universiteiten waaronder de universiteit van Wageningen. Het is dus niet zomaar uit de lucht gegrepen.

Meer weten over het keurmerk? Neem dan contact met ons op met behulp van het op de website aanwezige contactformulier om te weten op welke wijze uw bedrijf het keurmerk kan behalen.

Terug naar 4e whitepaper

bottom of page