top of page

Hogescholen als bedrijfsgerichte opleider

Hoge scholen als bedrijfsgerichte opleider

Hogescholen hebben geen sterke positie binnen bedrijfsleven met kennis en ontwikkelingsvraagstukken. Dat gaat op termijn betekenen dat zij de aansluiting met het bedrijfsleven gaan verliezen. Bedrijven richten eigen academies op en private opleidingspartijen springen in de markten die commercieel interessant zijn. Wat overblijft is niet goed kostendekkend te maken. Het online beschikbaar maken van colleges en hoge kwaliteit docenten en lesmateriaal is de beste oplossing.

Bureau NIDAP heeft in samenwerking met Opleidingsvergelijkingssite Springest onderzoek gedaan naar de positie van hogescholen als bedrijfsgerichte opleider of opleider voor werkende professionals op HBO niveau. NIDAP onderzocht de rol van hogescholen bij ruim 400 opleidings- en HR managers in bedrijven en meer dan 3000 professionals die op zoek zijn naar een goede opleiding.

 

Bedrijven geven in 2016 weer 5% meer uit aan opleidingen voor werknemers. Hogescholen hebben samen maar een heel klein marktaandeel, vaak minder dan 10%. Zij profiteren ook niet van de bedrijven met de groeiende budgetten, zo blijkt uit het bedrijvenonderzoek van NIDAP. Daarbij is de huidige trend dat bedrijven vooral voor maatwerk kiezen. Het is goedkoper dan open opleidingen, bespaart reistijd en is beter toegesneden op de vraag van klant of deelnemer. Incompany maatwerk is lastig voor hogescholen. Hogescholen zijn in het beste geval nog flexibel in het aanbieden van modules van bestaande deeltijd of voltijd opleidingen. Op regionaal niveau hebben hogescholen een voordeel als daar geen private opleiders gevestigd zijn. Maar dit voordeel wordt minder zwaarwegend als e-leren steeds meer geaccepteerd raakt. Colleges kunnen dan online gevolgd worden. Uit het onderzoek onder professionals blijkt dat online leren steeds meer een geaccepteerd alternatief wordt voor de fysieke klassikale bijeenkomsten. Daarom moeten ook hogescholen hun content gaan verwerken in goede e-learning en e-studie systemen die niet alleen voor de eigen studenten maar ook voor werkenden en bedrijven geschikt en aantrekkelijk zijn.

 

Hogescholen hebben heel specialistische expertise gebieden, vaak ook met lectoraat en onderzoeksactiviteiten. Het is echter moeilijk om deze kennis kostendekkend als opleiding aan te bieden. Ze zijn te specifiek, te regionaal en te kleinschalig. In dat opzicht zou e-leren voor hogescholen ook een hele grote kans kunnen zijn om content en opleidingen op grotere schaal, in Nederland, de Europese regio of gewoon overal in de wereld beschikbaar te stellen. Het onderzoek van Springest en NIDAP laat ook zien dat vier op de tien professionals met een opleidingsambitie wil dat de opleiding stapelbaar wordt zodat zij geleidelijk, over een langere periode, een diploma kunnen behalen.

 

NIDAP denkt dat hogescholen meer samen op moeten trekken. Hierdoor kunnen zij hun unieke kennis en content in een uitwisselbaar e-learning systeem onderbrengen, waardoor studenten en professionals naar eigen believen hun eigen curriculum kunnen samenstellen en modules kunnen stapelen. Er moest dus voorkomen worden dat hogescholen individueel het wiel opnieuw gaan uitvinden.

terug naar nieuwsbrieven

bottom of page