top of page

HR ontkomt niet aan de greep van big data

HR ontkomt niet aan de greep van Big Data

HR ontkomt niet aan de greep van big data en analytics. De verwachting is dat datagedreven HR binnen drie jaar gemeengoed is. Net als bij IT, die andere staffafdeling, zal deze ontwikkeling disruptief verlopen. Het is daarom een kwestie van aan- of afhaken voor de HR-medewerker.

Uit een recent gepubliceerd onderzoek van KPMG blijkt dat een kleine meerderheid van HR-leiders en andere zogenoemde C-level-bestuurders sceptisch is over het gebruik van big data en analytics. Tegelijkertijd denkt maar liefst 82 procent van die groep dat hun bedrijf binnen drie jaar begint met analytics of hun activiteiten op dit gebied intensiveert.

 

Mark Spears, hoofd van de divisie People & Change bij KPMG in Londen, vertelt dat succesvolle organisaties die organisaties zijn waar de C-level-executives investeren in en samenwerken met HR. En waar de HR-strategie gericht is op het bijdragen aan de prestaties van de business. "Ook al is deze aanpak nog niet wijdverbreid, het is een kwestie van tijd. HR-medewerkers moeten dus met spoed reageren om te voorkomen dat ze terrein verliezen."

 

Onderdeel primaire proces

Een afdeling als IT vult deze faciliterende rol al langer in. Informatietechnologie is vandaag de dag zelfs onderdeel van het primaire proces en product. In de uitdagingen van HR zijn de ontwikkeling te herkennen die IT heeft doorgemaakt, vertelt Hotze Zijlstra, hoofdredacteur van CIO Magazine en deskundige van IT op bestuursniveau. "Old-school IT ging uit van zijn eigen wereldje. Maar dat veranderde door de democratisering van IT: er kwamen iPads op de markt, app's, IT werd veel gemakkelijker aan te schaffen. Daardoor werd de business in staat gesteld om zelf aan de gang te gaan met servers en software. IT werd gepasseerd of kwam alleen in beeld om uiteindelijk de boel te integreren. Toen heeft de IT-afdeling eieren voor haar geld gekozen en aansluiting gezocht bij de business. Zo zal het bij HR ook gaan."

 

Zwaard van Damocles

"Als je ziet dat IT en data een rol kunnen spelen in het beter benutten van talent binnen je organisatie, dan komt er onherroepelijk de vraag uit de business om daar iets mee te doen. In zo'n geval moet je aanhaken, anders zet je jezelf buiten spel."

Dat neemt niet weg dat de toekomst van HR anders zal zijn. Het verlies van banen door verdergaande automatisering hangt de sector als een zwaard van Damocles boven het hoofd. "HR zal een deel van zijn eigen functie moeten opgeven, moeten kannibaliseren. Precies wat er met IT ook is gebeurd door de komst van onder andere de cloud. Tegelijkertijd lonken er enorme kansen voor HR-mensen die de mogelijkheden van big data en analytics omarmen en daar proactief induiken. Kijk maar naar de IT'ers die nu nog binnen de grote corporates aanwezig zijn; zij worden veel serieuzer genomen dan voorheen. Dat zal met HR-professionals ook zo gaan. Zij zullen winnen aan status binnen de organisatie en gezien worden als meerwaarde voor het bedrijf, voor de business."

 

Kantelen

Op dit moment zijn er nog maar weinig bedrijven waar men in alle geledingen ervan doordrongen is dat een gedigitaliseerde HR waarde kan toevoegen aan de business – een ander aspect dat blijkt uit het eerdergenoemde KPMG-onderzoek. Zijlstra denkt dat dit beeld snel kan veranderen. "Op het moment dat blijkt dat er waarde te halen valt uit het op de juiste wijze aggregeren van data over medewerkers, en dat bedrijven die dat doen beter presteren, dan zal dat heel snel kantelen."

 

Van berg naar goudmijn

Het is dus zaak om er dan te staan als HR-professional. Maar waar begin je als je data als een potentiële goudmijn ziet? Bij de IT-afdeling, is het heldere antwoord van Zijlstra. "Je moet weten wat er aan tooling is om je werk gemakkelijk te maken. Wat kun je in korte tijd aanschaffen aan IT vanuit een cloudgebaseerde oplossing die je binnen twee maanden hebt draaien? En hoe is zo'n HR-systeem koppelbaar met bijvoorbeeld open bronnen op internet, zoals sociale media. Ik weet zeker dat wanneer HR-mensen dit gesprek met IT aangaan, ze erg enthousiast worden."

Evidence-based HR: The bridge between your people and delivering business strategy is de naam van het KPMG-onderzoek dat onder 375 organisatiebestuurders wereldwijd werd gehouden.

 

(bron: Reed Business Bulletins, Yvette Polman - P&O actueel)

terug naar nieuwsbrieven

bottom of page