top of page

Whitepaper 1 - IQ4Test

Verschillen

E-learning blijft groeien
Welk zintuig is, onder normale omstandigheden, het sterkst?

Zijn er verschillen tussen de hersenen van een man en een vrouw?

  • Ja

  • Nee

Mannen en vrouwen hebben een verschillende bedrading in hun hersenen. Tot die conclusie komt de University of Pennsylvania in Philadelphia.
Volgens de onderzoekers hebben vrouwen vooral verbindingen tussen beide hersenhelften, terwijl de mannen juist binnen hun hersenhelften sterke connecties hebben. De bedrading is weer precies omgekeerd in de kleine hersenen; het gebied dat onder andere voor de lichamelijke coördinatie zorgt. Mannen hebben daar betere verbindingen met de rest van de hersensen, terwijl de vrouwen meer lokale verknopingen hebben.


Onderstaand plaatje toont de hersenen van mannen (blauw) en vrouwen (oranje). 
Ze vormen compleet verschillende connecties.

Mannen hebben meer ruimtelijk inzicht en kunnen beter bewegingen inschatten. De verschillen nemen toe naarmate mensen ouder worden.

Deze bevindingen kunnen voor een gedeelte de verschillen in gedragingen tussen mannen en vrouwen verklaren. Toch moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het gaat in deze studie namelijk over verschillen in anatomische connecties in de breinen van mannen en vrouwen. De precieze relatie tussen deze verbindingen en cognitie en gedrag is allesbehalve duidelijk, dus zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen welke stereotypen over mannen en vrouwen werkelijkheid zijn, en welke beter thuishoren in een moppenboekje.

Terug naar 1e whitepaper

De signalen in de mannelijke hersenen lopen vooral van voor naar achter, waardoor er weinig brugjes tussen de verschillende hersenhelften gevormd worden. Bij vrouwen lopen de verbindingen vooral van links naar rechts.
Die verschillen kunnen volgens de weterschappers verklaren waarom mannen over het algemeen beter zijn in de uitvoering van één taak, terwijl vrouwen gemakkelijker wisselen tussen verschillende

taken. Een reeks cognitieve testen bevestigden eveneens een aantal clichés die we doorgaans associëren met de sterke kanten van man en vrouw.
Deze verschillen zouden betekenen dat vrouwen intüitiever en analytischer dan mannen zijn en dat mannen beter waarnemen en in staat zijn daar goed en gecoördineerd actie op te ondernemen. Ook zijn vrouwen beter in het onthouden van gezichten, leren ze beter vreemde woorden en hebben ze sociale verhoudingen sneller door.

bottom of page