top of page

Wat is "Leren werken" nu precies?

E-learning, digitaal leren, online leren, afstandsonderwijs, etc. heeft de laatste jaren een negatieve klank gekregen.

E-learning is in de “slipstream” van het Internet snel opgekomen. Rond de eeuwwisseling waren de verwachtingen van e-learning hooggespannen.  De verwachting was dat leren met behulp van het Internet sneller, efficiënter en interactiever zou kunnen (Dobbs, 2002). Internettechnologie zou het mogelijk moeten maken om complexe taken te leren binnen krachtige, flexibele en zogeheten ‘authentieke’ leeromgevingen. Bovendien leek de technologie veelbelovend in het licht van het inrichten van leerprocessen waarbij de lerende en het leerproces centraal staan en interactie en communicatie een centrale rol spelen (Rubens & Admiraal,  2003). E-learning zou massaal worden toegepast, zo dacht men.


Met het uiteenspatten van de “Internet zeepbel” zijn de verwachtingen ten aanzien van e-learning danig getemperd. De groei van e-learning was niet zo spectaculair als gedacht. Leren werd niet altijd sneller, efficiënter en interactiever.

Is deze digitale vorm van leren dan wel het middel waar u als klant op zit te wachten voor uw bedrijf?

Wij weten uit ervaring dat dit werkt mits goed ingebed in uw organisatie.

Onze klanten gebruiken onze methode van "Leren werken" niet alleen als eenheid maar ook als onderdeel van leerlijnen of als hoofdbestandsdeel van een ontwikkelingscyclus.

Gebruikte didactische, opleidingsmodellen en onderwijskundige modellen maken de toepasbaarheid van dit krachtige leermiddel waardevol. Het wordt hierdoor niet alleen als prettiger ervaren maar het levert mens en organisatie echt iets op.

De inzet van, kan leiden tot een meer effectieve en goedkopere manier van leren.

Of dit het geval is, is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van leren werken en van de schaalgrootte waarop leren plaats vindt.

Ook geldt dat kostenbesparingen en de mate van flexibiliteit verminderen als meer gebruik wordt gemaakt van mengvormen van face-to-face en online leren.

 

Is "Leren werken" het middel voor uw bedrijf?

E-learning alleen heeft een aantal voor- en nadelen.

Overigens zijn deze voor- en nadelen niet voor elk bedrijf of organisatie gelijk.

 

Klik hieronder op elk onderdeel voor de voor- of nadelen.

Vragen

  • Is onlineleren wel effectief?

  • Past onlineleren wel bij onze organisatie?

  • Is onlineleren te individueel?

  • Is onlineleren duur?

  • Is onlineleren complex?

  • Wat is 'Blended Learning'?

Er zijn uiteraard veel meer vragen en voor en/of nadelen te benoemen. Neem hiervoor contact met ons op.

bottom of page