top of page

Whitepaper 2 - IQ4Test

Rendabele breinwetten

E-learning blijft groeien
Welk zintuig is, onder normale omstandigheden, het sterkst?

Als je ervan overtuigd bent dat leren volgens breinwetten rendabel is, welke ingrediënten zijn dan minimaal nodig om e-learning te laten slagen?

  • De beschikbare middelen

  • Acceptatie van de medewerker

  • De prijs van e-learning

  • De tijd om te leren

Het belangrijkste ingrediënt om e-learning in een bedrijf of organisatie tot een succes te maken is de acceptatie van de medewerkers.

Is de acceptatie er bij de medewerkers niet dan is e-learning gedoemd te mislukken.

Een aantal factoren zijn hierbij van belang.

  • E-learning moet leuk, uitdagend, herkenbaar met eigen functie en leerzaam zijn (acceptatie).

  • De medewerker moet tijd krijgen om te leren (beschikbare tijd).

  • Zorg ervoor dat e-learning voor iedereen 24 x 7 toegankelijk is waar en op welk moment dan ook (middelen).

De prijs is niet het meest belangrijke, voor een mindere prijs kan je ook kwaliteit krijgen, mits de juiste mix (leuk, uitdagend, herkenbaar met eigen functie en leerzaam) maar in voldoende mate aanwezig is. Kwaliteit is een ruim begrip en deze kan er voor iedereen anders uitzien.

Laten we eens kijken hoe dit er uitziet als we het op een wetenschappelijke manier benaderen.

In een ideale situatie is de acceptatie, de middelen en de beschikbare tijd allemaal 100%. Het rendement is dan 100%. Wat nu als het percentage bij één of meer ingrediënten minder is?

Stel, de acceptatie is maar 50%, de beschikbare tijd 80% en de middelen 100%. Het rekenmodel geeft dan het volgende rendement: 50 x 80 x 100 = 40%.

Je ziet op deze manier is e-learning gedoemd te mislukken.

De beschikbare tijd is iets waar jezelf een bijdrage in hebt. Kies je voor de IQL-methode dan kunnen wij, samen met jou, ervoor zorgen dat ook de andere ingrediënten gewaarborgd zijn.

Uiteraard is deze berekening ook toepasbaar op het leerrendement van je medewerkers.

Terug naar 2e whitepaper

bottom of page