top of page

Whitepaper 5 - IQ4Test

Radicale veranderingen in het onderwijs

E-learning blijft groeien
Welk zintuig is, onder normale omstandigheden, het sterkst?

Schreeuwt het bedrijfsleven om een radicale verandering van het bestaande onderwijsconcept?

  • Nee. Het huidige onderwijssysteem sluit qua onderwijs uitstekend aan op hoe er in het bedrijfsleven wordt gewerkt

  • Ja. Het huidige onderwijssysteem sluit qua onderwijs absoluut niet aan op hoe er in het bedrijfsleven worden gewerkt 

  • Het zou beter kunnen. Het huidige onderwijssysteem sluit qua onderwijs redelijk goed aan op hoe er in het bedrijfsleven worden gewerkt, maar het is voor verbetering vatbaar 

Geen enkel antwoord is goed of fout. Waarom? Meningen verschillen nu eenmaal, maar verschillen de meningen nog als er naar de praktijk wordt gekeken?

Neem nu bijvoorbeeld de vaktechnische scholen. Zij werken nog te vaak met onderwijsprogramma’s waar het bedrijfsleven al 25 jaar geleden met een grote glimlach afstand van heeft genomen. Ook leiden de scholen nog veelal op in kennis, kunde en vaardigheden, terwijl het bedrijfsleven al jarenlang meer en meer stuurt op de persoonlijkheid van de medewerker, zijn karakter, zijn “mental attitude” als ook op zijn presentatie- en communicatiekracht en zijn gedrag met betrekking tot het veiligheidsaspect. Mede daardoor missen de jongeren de aansluiting op het bedrijfsleven dat zelf met een grote vraag naar normaal functionerende jonge werknemers blijft zitten.

Jongeren zijn niet dommer dan 25 jaar geleden, zoals een vooroordeel luidt. Integendeel, ze zijn net zo intelligent als volwassenen, maar ze worden regelmatig opgeleid door docenten die over zwaar verouderde kennis beschikken en zelf ook te kampen hebben met een behoorlijke afstand naar de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven. Die kennisachterstand binnen de industrie en techniek wordt alleen maar groter als het huidige systeem van opleiden op vaktechnische scholen in stand wordt gehouden.

Het bedrijfsleven stuurt al jaren aan op individuele kwaliteiten van nieuwe medewerkers, zoals op 'mental attitude', presentatie, communicatie, veiligheid en gedrag, waarbij vaktechnische scholen dit gewoon niet doen. VMBO en MBO-scholen sturen nog altijd met name op de capaciteiten van een leerling en zij realiseren zich niet of volstrekt onvoldoende dat hun leerlingen de wedstrijd al na dag 1 bij binnenkomst in het bedrijfsleven vrijwel compleet hebben verloren.

Het onderwijs en de MBO-scholen in het bijzonder staan allemaal aan de vooravond van een echte transitie van het zogenaamde klassieke onderwijs naar het nieuwe persoonsgebonden onderwijs. Oud is de ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden; klassikaal les; disciplineren en afleren. Nieuw is de ontwikkeling van mental attitude, persoonlijkheid, presentatie- en communicatiekracht als ook de ontwikkeling van het veiligheidsgedrag van leerling in een risicovolle situatie; individu wordt begeleid in zijn persoonlijke vorming; aanleren en ontwikkelen van de eigen unieke competenties.

 

 

Om feilloos aan te tonen waar de knelpunten bij leerlingen zich bevinden, is een digitale toolset, o.a. een uitgebreid assessment op 100 competenties ontwikkeld.
Werkgevers kunnen de digitale toolset eveneens gebruiken om te zien hoe een leerling zich na het behalen van hun diploma op hun werkvloer zal gedragen. 

Meer weten over dit assessment? Neem dan contact met ons op met behulp van het op onze website aanwezige contactformulier.

Terug naar 5e whitepaper

bottom of page